Utredninger

Utredninger

Klinikken tilbyr både indremedisinske utredninger, halthetsutredninger og vurdering av kirurgiske kasus.

Alle dyr kan bli syke, og ulike skader og sykdommer krever forskjellig tilnærming. En grundig klinisk undersøkelse er derfor første steg på veien til en diagnose. For indremedisinske problemer vil det ofte være nødvendig å utføre ulike blod- og urinprøver. Dette kan hjelpe veterinæren til vurdere organfunksjoner og infeksjonsstatus. Noen ganger er det også nødvendig med ultralyd- og røntgenundersøkelser, eller celle- og vevsprøver.

I samråd med eier enes vi om best mulig behandling for ditt kjæledyr.