Tjenester

Helseforebyggende tiltak

Vaksinering

Ormkur

12

16

8

12

16

52

uker

uker

uker

uker

uker

uker

Deretter årlig

Deretter årlig

3

6

9

12

6

uker

uker

uker

uker

mnd

Deretter ved behov

Vaksinering

Katter bør vaksineres når de er 12 og 16 uker gamle, deretter årlig. Kattene vaksineres mot felint herpesvirus, calicivirus og panleukopenivirus (kattepest).

Hunder bør vaksineres når de er 8, 12 og 16 uker gamle, deretter revaksineres ved ett-årsalder og årlig etter det. Hunder vaksineres mot valpesyke, smittsom leverbetennelse, parvovirus, parainfluensavirus og Bordetella bronchiseptica.

Tannsjekk

Tannsteinsfjerning er god forebyggende behandling når det kommer til å ivareta ditt dyrs tannhelse. Vi anbefaler årlig tannsjekk i forbindelse med vaksinering.

Ormekur

Valper bør rutinemessig behandles før de forlater oppdretter. Første behandling bør skje ved 2 ukers alder og deretter med 2 ukers intervall fram til 12 ukers alder. Tisper som dier behandles samtidig med valpene når valpene er 4 uker gamle. Unghunder bør behandles når de er ca et halvt år gamle, utover dette bare når parasitter er påvist.

Unger etter utekatter bør rutinemessig behandles mot spolorm før de forlater oppdretter. Første behandling bør skje innen tre ukers alder og deretter ved avvenning.
Rutinemessig behandling av friske voksne innekatter er unødvendig og anbefales ikke.
Utekatter som jakter og spiser byttet, og der det regelmessig blir påvist spolorm/bendelorm, bør behandles ved behov.

Utenlandsreise:

Mange eiere har hytte i Sverige, og noen tar også med seg kjæledyret sitt på lengre reiser. Behovet for forebyggende behandling i andre land er som oftest større enn i Norge. Det er viktig å sette seg godt inn i regelverket før man tar med seg dyret ut av landet. Planlegg derfor reiser med kjæledyr i god tid.

På Mattilsynet sider finner du regler for innreise til Norge fra ulike land. Les mer på deres nettsider: mattilsynet.no 

For informasjon om hva som kreves for innreise til land utenfor norden anbefaler vi at du tar kontakt med ambasaden i landet du skal reise til eller igjennom. 

Mattilsynet opplyser kun om det absolutt nødvendige med utgangspunkt i lovverket. I andre land er det ofte behov for andre vaksiner og rutinemessig behandling, enn det vi gir her i Norge. For å unngå å smitte eget dyr og andre dyr i Norge med sykdommer vi vanligvis ikke har, anbefaler vi i mange tilfeller at dere tar flere forhåndsregler enn det lovverket krever.

Ta kontakt med en av våre veterinærer, så skal vi hjelpe deg.