63 91 01 02

Homledalsvegen 2, 2030 Nannestad

Poliklinikk

Poliklinikk

De fleste konsultasjoner starter i poliklinikken. Her vil veterinæren undersøke pasienten, og i dialog med eier få mer informasjon om dyret. Sammen med eier legges videre plan, i de tilfeller det er behov for videre utredning og behandling.

Generelle helseundersøkelser som vaksine, ormebehandling og reiseregler kan du lese mer om her.