Svein Stueland

Svein Stueland

Veterinær, PhD, NMBU-STFR, patellaattestutsteder
Svein Stueland har i tillegg til en rekke kurs og videreutdannelse innen veterinærmedisin på smådyr, også en doktorgrad i mykologi fra Veterinærinstituttet. I 2019 fullførte Svein en sertifisert videreutdannelse i rehabilitering og sportsmedisin på hund. Svein jobber mest med halthetsutredning og røntgenundersøkelser på aktive hunder. Han jobber også ved Forsvarets Hundeskole, med ansvar for behandling og forebygging av skader på Forsvarets tjenestehunder. Han er aktiv med sine pointere til trening, jakt og jaktprøver. Sammen med gode kollegaer startet Svein K9 Nannestad Dyreklinikk våren 2021.